ADVISERING : ARBEIDSKUNDIG

Ook hierin kan of in aanvulling op het medisch advies of zelfstandig geadviseerd worden

Voor werkgevers kan de arbeidskundige bij langerdurend ziekteverzuim de reintegratie-inspanningen tot dan toe beoordelen en adviseren over een reintegratietraject of WIA-aanvraag.

demedischadviseur@hotmail.com
/ 06 48333635