ADVISERING : MEDISCH

Voor gemeenten adviseren wij in het kader van de WWB (sollicitatieplicht, belastbaarheid, functiegeschiktheid, geschiktheid voor reintgratietraject  of voor sociale activering), subsidies op werkgebied (bv vaststellen van Structurele Functionele Belemmeringen), inburgering (op aanvraag van client),  voorzieningen (reintegratie, werk of WMO), bijzondere bijstand, huisvesting, bezwaar en beroep (sociale zaken, WMO, huisvesting), medische aspecten betreffende mantelzorgwoningen en in overleg over andere vraagstelling

Voor werkgevers adviseren wij mbt verzuimbegeleiding, belastbaarheid, second opinion, werkaanpassingen en –voorzieningen, de medische aspecten van bezwaar en beroep mbt UWV-beoordelingen en op aanvraag over andere vraagstelling 


In opdracht van de rechtbank of bewindvoerders geven wij adviezen m.b.t de sollicitatieplicht WSNP  en in overleg over andere vraagstelling.  


Voor particulieren geven wij medisch advies in het kader van urgentie huisvesting (aanvraag via de buro’s huisvesting), vrijstelling inburgeringsexamen, vrijstelling sollicitatieplicht (in overleg met de instelling voor schuldhulpverlening) en op aanvraag over andere vraagstelling. 

Voor vragen of opdrachten neem contact met ons op. :

demedischadviseur@hotmail.com / 06 48333635