DETACHERING

Voor werkgevers,  gemeenten, UWV en indicatie-organen:
U kunt bij ons  deskundige medische en arbeidskundige beoordelings- en begeleidingscapaciteit inhuren, als incidentele opdracht, op projectbasis en als langer durende opdrachten.
Wij helpen u graag bij het vinden van psychologische deskundigheid en ondersteuning op HRM-gebied,  met name gericht op alles rondom verzuimbegeleiding. Hiervoor hebben wij ons eigen netwerk beschikbaar maar werken ook samen met gecertificeerde arbodiensten. 

Ten behoeve van advisering over aanpassingen aan werk en woning en andere voorzieningen kunnen wij u helpen met inzet van de deskundigheid van ergotherapie en indicatiestellers.

demedischadviseur@hotmail.com
/ 06 48333635