ALGEMEEN

Er zijn tal van regels waar particulieren (als mens, werknemer, bewoner of uitkeringsgerechtigde), gemeenten (als werkgever, uitvoerder van sociale regelgeving) en werkgevers (in het kader van arbowetgeving en ziekteverzuim) mee te maken krijgen. Bij het juist en rechtvaardig toepassen van deze regelgeving is vaak een objectief oordeel van de mogelijkheden en beperkingen van een individu nodig om zo de meest aangewezen oplossing of claim te kunnen invullen.

De achtergrond van alle regelgeving is vaak om zo weinig mogelijk de activiteiten en verantwoordelijkheden over te nemen, tenzij dit niet anders kan vanwege geobjectiveerde beperkingen.

In dit spanningsveld van mogelijkheden en beperkingen en soms uitgebreide regelgeving is een objectief advies vaak noodzakelijk. U kunt hiervoor bij ons terecht

demedischadviseur@hotmail.com