KEURINGEN : VOOR GEMEENTEN

Voor gemeenten adviseren wij in het kader van de WWB (sollicitatieplicht, belastbaarheid, functiegeschiktheid, geschiktheid voor reintgratietraject  of voor sociale activering), subsidies op werkgebied (bv vaststellen van Structurele Functionele Belemmeringen), inburgering (op aanvraag van client),  voorzieningen (reintegratie, werk of WMO), bijzondere bijstand, huisvesting, bezwaar en beroep (sociale zaken, WMO, huisvesting), medische aspecten betreffende mantelzorgwoningen en in overleg over andere vraagstelling.

demedischadviseur@hotmail.com
/ 06 48333635