KEURINGEN : IN OPDRACHT

In opdracht van de rechtbank of bewindvoerders geven wij adviezen mbt de sollicitatieplicht WSNP  en in overleg over andere vraagstelling. 

demedischadviseur@hotmail.com
/ 06 48333635