KEURINGEN : VOOR UWV

Voor UWV: wij kunnen medische en arbeidskundige advisering uitvoeren in het kader van WI/ziektewet en Wajong-beoordelingen en belastbaarheidsonderzoeken voor het WERK-bedrijf.

demedischadviseur@hotmail.com
/ 06 48333635

.