KEURINGEN : VOOR WERKGEVERS

Voor werkgevers adviseren wij mbt verzuimbegeleiding, belastbaarheid, second opinion, werkaanpassingen en –voorzieningen, de medische aspecten van bezwaar en beroep mbt UWV-beoordelingen en op aanvraag over andere vraagstelling.

demedischadviseur@hotmail.com
/ 06 48333635