VOORZIENINGEN, AANPASSINGEN EN WMO : Gemeenten

Voor gemeenten: Voor advisering mbt woningaanpassingen en voorzieningen in het kader van de WMO leveren wij als regel de medische expertise ("medisch advies", waarbij de mogelijkheden en beperkingen van client geobjectiveerd aangegeven worden) maar kan het advies ook gecompleteerd worden door de inzet van de indicatiesteller of ergotherapeut. Het advies wordt toegesneden op de door de opdrachtgever gehanteerde criteria.

demedischadviseur@hotmail.com
/ 06 48333635