WIE ZIJN WIJ

De Medisch Adviseur bestaat uit een reeds jarenlang bestaande samenwerking van geregistreerde verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen, in de loop van de tijd aangevuld met  artsen voor Maatschappij en Gezondheid,  bedrijfsartsen, mediator, ergotherapeuten en indicatiestellers. Er is een samenwerking met gecertificeerde arbodiensten.

Wij werken vanuit persoonlijke betrokkenheid: u hebt met 1 vast aanspreekpunt te maken die vaak ook de advisering verzorgt om de lijnen kort te houden en de communicatie optimaal. Hierdoor hebben wij ook slechts korte doorlooptijden mbt advisering.

De kwaliteit blijft op orde door het vasthouden aan de eisen voor registratie van professionals, door structurele onderlinge terugkoppeling en door terugkoppeling van de kwaliteit en effectiviteit van de advisering.

Als algemeen aanspreekpunt gelden : Dhr. H. vd Horst en Dhr. J. Kuckelkorn

demedischadviseur@hotmail.com
/ 06 48333635